menu

Bonus 30% Kepada Ahli Baru

Bonus Ahli Baru 30% kepada pemain yang tambah nilai buat kali pertama

Bonus 30% diberikan khusus kepada ahli-ahli baru dengan hanya perlu memenuhi 5 kali turnover sahaja. Dapatkan sekarang juga sementara promosi masih berjalan!

Syarat-Syarat Promosi

  • Setiap ahli baru hanya boleh menuntut bonus ini sekali sahaja. Terdapat had pada bonus yang boleh menuntut. Klik di sini untuk menyemak had bonus dan pengiraan.
  • Bonus ini mesti memenuhi keperluan turnover 5 kali sebelum menyerahkan permintaan pengeluaran. Klik di sini untuk melihat contoh pengiraan keperluan jumlah pengeluaran.
  • Kami berhak untuk menggantung atau menamatkan sebarang akaun pendua atau mana-mana akaun yang tidak mematuhi terma dan syarat yang ditetapkan.